KONTAKT

Zarząd:
Prezes – Józef Ścisłowicz
Sekretarz – Marek Gruca
Skarbnik – Zbigniew Wypych
Członek Zarządu – Helena Kaczmarczyk
Członek Zarządu – Halina Włoch

Adres pocztowy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Terenowy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Rynek 5
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

Telefon:
018 264 87 80

E-mail:
skwp@skwp.nowytarg.org

Nr rachunku bankowego oddziału:
PKO BP  15 1020 3466 0000 9902 0001 8747