„Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 2018/2019

SZKOLENIE: „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 2018/2019

MIEJSCE SZKOLENIA: Nowy Targ ul.Sobieskiego 2/Euroregion

DATA: 23 stycznia 2019r. w godz. 9:30- 14:30

Program szkolenia:

 1. Skrócony termin wysyłki do US informacji podatkowych /31.01.2019
 2. Omówienie nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych Pit: 11,8C,R, IFTIR, Deklaracji Pit: 4R,8AR
 3. Omówienie dużych zmian wprowadzonych od.01.01.2018 w art.21 ustawy podatkowej
 4. Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników z zfśs
 5. Opodatkowanie wynagrodzeń dla menadżerów, członków Zarządu, Rad Nadzorczych, Komisji rewizyjnych
 6. Nowe zasady składania zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego już za rok 2018
 7. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4.10.2018
 8. Różne sposoby rozliczeń z organem podatkowym
 9. Zmiany wprowadzone od 01.01.2019 w ustawie o pdof
 10. Nowa ulga podatkowa tzw. termomodernizacyjna/w zeznaniu rocznym
 11. Odpowiedzi na pytania

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyka szkolenia
Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności w doskonaleniu posiadanej już wiedzy

Czas trwania szkolenia to 8 godzin lekcyjnych, w przerwie przewidziany jest lunch
WYKŁADOWCA: Pani Elżbieta Kulinowska – specjalista w zakresie
Podatku dochodowego

Koszt szkolenia z materiałami 330,00 zł

Kontakt : 18/2648780 lub 530682665
e-mail skwp@skwp.nowytarg.org