ZMIANY w ZUS

SZKOLENIE:  „ZMIANY w ZUS”
MIEJSCE SZKOLENIA: Nowy Targ  ul.Sobieskiego 2 / Euroregion
DATA SZKOLENIA: 17 grudnia 2018r
Program szkolenia:
  1. Zmiany od  01.12.2018
  2. Zmiany od 01 stycznia 2019
        e – Akta od 01.01.2019
  3.  e-ZLA / zmiany na PUŁE
  4. Ulgi Składek ZUS
  5. Bieżące wyjaśnienia
CELEM szkolenia jest poszerzenie  kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką  szkolenia
EFEKTEM szkolenia będzie nabycie umiejętności na doskonaleniu posiadanej już wiedzy
Czas trwania szkolenia  wynosi 6 godzin lekcyjnych
Podstawą do wzięcia udziału w wykładzie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia 
WYKŁADOWCA : P. Piotr Kosecki – specjalista z dziedziny ZUS
Koszt szkolenia :  295,00 zł z materiałami
Zapisy prosimy kierować :
tel, 18/2648780 ,    530682665   lub