Podatek VAT 2018 w Obrocie zagranicznym

SZKOLENIE: „Podatek VAT 2018 w Obrocie zagranicznym”

MIEJSCE SZKOLENIA Nowy Targ ul.Sobieskiego 2 /Euroregion

DATA: 29 październik 2018 w godz: 9:30 – 1500

PROGRAM:

Zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach zagranicznych

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • import usług
 • świadczenie usług dla kontrahentów zagranicznych
 • eksport towarów
 • dostawa towarów na terenie Polski, dla której podatnikiem jest nabywca
 • moment wykazywania obrotu
 • różne traktowanie zaliczek
 • zasady stosowania stawki 0%
 • termin wystawiania faktur dla w/w transakcji
 • ustalanie właściwych kursów walut obcych
 • konieczność posiadania faktury w celu ujęcia podatku VAT do odliczenia w operacjach zagranicznych nabyć
 • zagadnienia problematyczne, przypadki trudne

Celem kursu-szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematem szkolenia.
Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności na doskonaleniu posiadanej już wiedzy
Czas trwania kursu-szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Wykładowca Pani Renata Marek – specjalista z zakresu podatku VAT

Koszt szkolenia : 325,00 zł z materiałami

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić Kartę zgłoszenia
i przesłać do Oddziału w Nowym Targu
Rezygnacja z zajęć może nastąpić nie później, jak dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia – nie obecność bez zgłoszenia nie zwalnia
z wystawienia faktury
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel:
(18) 2648780 lub 530 682 665