Podatek dochodowy od osób fizycznych

SZKOLENIE: „Podatek dochodowy od osób fizycznych” /akcja wymiarowa 2018/

MIEJSCE SZKOLENIA: Nowy Targ ul. Krzywa 1 / Urz. Miasta – sala obrad

DZIEŃ: 9 listopada 2018r. w godz. 9:30 – 15:00

Program szkolenia:

  1. Nowe zasady opodatkowania
  2. Stanowisko organów podatkowych w sprawie odliczania kosztów uzyskania 50%
  3. Zmiany wprowadzone w zwolnieniach przedmiotowych
  4. Opodatkowanie świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń
  5. Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników
  6. Opodatkowanie programów motywacyjnych
  7. Opodatkowanie umów zleceń
  8. Proponowane zmiany w ustawie o PDOF, które mają obowiązywać od dochodów osiągniętych w 2018r
  9. Informacje podatkowe np Pit 11, 12, 4R, 8AR,8C,IFTI/R

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematem szkolenia.
Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności w doskonaleniu posiadanej już wiedzy
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch.

Rezygnacje z zajęć można zgłosić nie później jak dwa dni przed szkoleniem, nieobecność nie zgłoszona w terminie nie zwalnia z płatności.

Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do Oddziału w Nowym Targu

Wykładowca: P. Elżbieta Kulinowska – specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszt szkolenia 330,00 zł z materiałami

Kontakt tel. 18/2648780 lub 530 682 665

skwp@skwp.nowytarg.org