PRAWO PRACY w 2019r. i aktualności na jesień 2018

SZKOLENIE: PRAWO PRACY w 2019r i aktualności na jesień 2018

MIEJSCE:Nowy Targ, ul. Krzywa 1 /Urząd Miasta Sala Obrad

DATA: 12.10.2018r w godz. 9:30 – 14:30

Program szkolenia:

  1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO
  3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożonej kontroli PIP po 30 września
  4. Czas określony i zasada 3/33
  5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września z zakresie zatrudnienia młodocianych
  6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczenia czasu pracy
  7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów orzecznictwa SN i TSUE

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.
Rezygnacja z zajęć może nastąpić nie później jak dwa dni przed szkoleniem,nieobecność nie zgłoszona nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury.

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch

Wykładowca: P. Maja Chodacka – specjalista z zakresu Prawa Pracy

Koszt szkolenia od osoby wynosi 320,00 zł

Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie Karty zgłoszenia

Kontakt : tel. (18) 2648780 lub 530682665
skwp@skwp.nowytarg.org
ZAPRASZAMY