PRAWO PRACY w 2019r. i aktualności na jesień 2018

SZKOLENIE: PRAWO PRACY w 2019r i aktualności na jesień 2018

MIEJSCE:Nowy Targ, ul. Krzywa 1 /Urząd Miasta Sala Obrad

DATA: 12.10.2018r w godz. 9:30 – 14:30

Program szkolenia:

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO
 3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożonej kontroli PIP po 30 września
 4. Czas określony i zasada 3/33
 5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września z zakresie zatrudnienia młodocianych
 6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczenia czasu pracy
 7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów orzecznictwa SN i TSUE

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.
Rezygnacja z zajęć może nastąpić nie później jak dwa dni przed szkoleniem,nieobecność nie zgłoszona nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury.

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch

Wykładowca: P. Maja Chodacka – specjalista z zakresu Prawa Pracy

Koszt szkolenia od osoby wynosi 320,00 zł

Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie Karty zgłoszenia

Kontakt : tel. (18) 2648780 lub 530682665
skwp@skwp.nowytarg.org
ZAPRASZAMY

Podatek VAT 2018 – stosowanie nowych przepisów

SZKOLENIE: Podatek VAT 2018 – stosowanie nowych przepisów

MIEJSCE: Nowy Targ Urząd Miasta /Sala Obrad/ ul. Krzywa 1

DATA: 28.09.2018 w godz. 9:30 – 15:00

  Program szkolenia:

 1. Split Payment – wrażliwe obszary
  • zmiany w procedurze podzielonej płatności wprowadzonej od września 2018
  • korzyści stosowania dzielenia płatności
 2. Częściowe opłacanie faktury w podzielonej płatności, a ulga na złe długi
 3. Nowe zasady wykazywania zwrotu VAT w deklaracji VAT-7
 4. Działalność nierejestrowana, a VAT – można być VATOWCEM nie rejestrując działalności gospodarczej
 5. JPK-VAT i JPK-FA Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 6. Nowe zasady opodatkowania bonów na towary i usługi – rewolucja w VAT
 7. Termin ewidencjonowania podatku należnego VAT przy transakcjach
 8. Szczególna uwaga w świetle najnowszych interpretacji i orzeczeń sądowych
 9. Otrzymanie faktury korygującej
  • korekta „in plus” i „in minus”
  • korekta dotycząca stawek VAT, odwrotnego obciążenia, braku dostawy,
  • zwrotu towarów
 10. Zagadnienia różne w tym zmiany w zakresie wymiany kas fiskalnych
  uchwalonych prze Sejm.

Wykładowca: Pani Renata Marek – specjalista z zakresu podatku VAT
Koszt szkolenia wynosi 325,00 zł

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkoleń. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch

Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy kierować:
nr.tel: 18/2648780 lub 530682665
e-mail: skwp@skwp.nowytarg.org

Świadczenia ZUS – zmiany

SZKOLENIE: „Świadczenia ZUS – zmiany”

MIEJSCE: Nowy Targ ul. Sobieskiego 2 / Euroregion TATRY

DATA: 14 września 2018r. w godz. 9:30 – 14:00

Program szkolenia:

 1. Zasiłek chorobowy
  sposób orzekania i naliczanie wymiaru zasiłków
 2. Zasiłek opiekuńczy – zmiany od 01.06.2018
 3. Zasiłek macierzyński
  • prawo do zasiłku
  • urlop ojcowski
  • zasady obowiązujące w okresie przejściowym
 4. Świadczenia rodzicielskie
  sposób ustalenia kwoty świadczenia
 5. Świadczenia rehabilitacyjne
  niezbędna dokumentacja i termin jej złożenia
 6. Pytania uczestników szkolenia oraz odpowiedzi wykładowcy

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch

Wykładowca P. Maria Węglarz-Piwowar
specjalista z zakresu świadczeń ZUS krótkoterminowych

Koszt szkolenia 290,0 zł

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie Karty zgłoszenia

Zgłoszenie prosimy kierować pod nr.tel: 18/2648780 lub 530682665

ZAPRASZAMY: