PRAWO PRACY – wiosna 2019

SZKOLENIE: „PRAWO PRACY – wiosna 2019”

MIEJSCE: Nowy Targ ul. Sobieskiego 2/ Euroregion

DATA: 15 luty 2019 w godz. 9:30-14:30

Program:

 1. Omówienie ostatecznej i obowiązującej wersji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
 2. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 3. Wynagrodzenie z pracę /nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia
 4. Nowości w zakresie przeprowadzania badań lekarskich
 5. Wypowiedzenie umowy o pracę / okresy wypowiedzenia
 6. Świadectwo pracy / termin sporządzania
 7. Niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy
 8. Pozostałe aktualności
 9. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia, posiadanej już wiedzy.
Czas trwania kursu-szkolenia wynosi 8 godz. lekcyjnych
w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch

Podstawa do wzięcia udziału w wykładach jest wypełnienie Karty zgłoszenia

Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić nie później jak dwa dni przed rozpoczęciem wykładów, nie dopełnienie tego obowiązku, nie zwalnia z płatności

Wykładowca : P. Maja Chodacka – specjalista z zakresu Kodeksu Pracy
Koszt szkolenia z materiałami – 320,00 zł
Kontakt: 18 2648780 lub 530 682 665
e-mail skwp@skwp.nowytarg.org

ZAPRASZAMY

„Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 2018/2019

SZKOLENIE: „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 2018/2019

MIEJSCE SZKOLENIA: Nowy Targ ul.Sobieskiego 2/Euroregion

DATA: 23 stycznia 2019r. w godz. 9:30- 14:30

Program szkolenia:

 1. Skrócony termin wysyłki do US informacji podatkowych /31.01.2019
 2. Omówienie nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych Pit: 11,8C,R, IFTIR, Deklaracji Pit: 4R,8AR
 3. Omówienie dużych zmian wprowadzonych od.01.01.2018 w art.21 ustawy podatkowej
 4. Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników z zfśs
 5. Opodatkowanie wynagrodzeń dla menadżerów, członków Zarządu, Rad Nadzorczych, Komisji rewizyjnych
 6. Nowe zasady składania zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego już za rok 2018
 7. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4.10.2018
 8. Różne sposoby rozliczeń z organem podatkowym
 9. Zmiany wprowadzone od 01.01.2019 w ustawie o pdof
 10. Nowa ulga podatkowa tzw. termomodernizacyjna/w zeznaniu rocznym
 11. Odpowiedzi na pytania

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyka szkolenia
Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności w doskonaleniu posiadanej już wiedzy

Czas trwania szkolenia to 8 godzin lekcyjnych, w przerwie przewidziany jest lunch
WYKŁADOWCA: Pani Elżbieta Kulinowska – specjalista w zakresie
Podatku dochodowego

Koszt szkolenia z materiałami 330,00 zł

Kontakt : 18/2648780 lub 530682665
e-mail skwp@skwp.nowytarg.org

BILANS

SKwP Oddział w Nowym Targu zawiadamia ,że wzorem lat ubiegłych
organizuje akcję edukacyjną „BILANS”

Szkolenia odbywać się będą w Nowym Targu: w Urzędzie Miasta oraz Euroregionie

Proponowany plan szkoleń:

28.11.2018r. w godz. 9:30 – 14:00 / Euroregion ul.Sobieskiego 2/
„Podatek dochodowy od osób fizycznych – prow.dział. gospod.”
Wykładowca: P. Lucyna Tarnowska

05.12.2018r. w godz. 9:30 – 14:00 /Euroregion ul.Sobieskiego/
„Podatek dochodowy od osób prawnych”
Wykładowca: P. Emilia Kozień

14.12.2018r. w godz. 9:30 – 14:00 /Urząd Miasta Sala Obrad/
„Podatek VAT w 2018r”
Wykładowca: P. Renata Marek

21.01.2019r. Od godz. 9:30- 14:30 /Euroregion ul.Sobieskiego 2
„Rachunkowość” – Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych
Wykładowca: P. Ilona Bienias

Uczestnicy akcji edukacyjnej BILANS 2018 otrzymają podręcznik wydawnictwa Rachunkowość
„ZAMKNIĘCIE ROKU”

Podstawą do wzięcia udziału jest przesłanie Karty zgłoszenia

Koszt szkolenia wraz z podręcznikiem wynosi 920,00 zł
bez podręcznika 750,00 zł

Zgłoszenia prosimy kierować na adres SKwP Oddział Nowy Targ
pocztą elektroniczną skwp@skwp.nowytarg.org
lub telefoniczną: 18/2648780, tel.kom. 530 682 665