VAT w Jednostkach Budżetowych od 01.07.2018

SZKOLENIE:„VAT w Jednostkach Budżetowych od 01.07.2018”

MIEJSCE: Nowy Targ – Urząd Miasta – sala 020 / parter

DZIEŃ: 18.05.2018r w godz.9:30 – 14:30

Wykładowca: P. Małgorzata Rzeszutek – specjalista z zakresu podatku
VAT i podatku dochodowego

Koszt szkolenia: 310,00 zł z materiałami, posiłkiem i serwisem kawowym

kontakt: 18 2648780, 530682665
skwp@skwp.nowytarg.org

ZAPRASZAMY

Rozliczenia NRS z ZUS

SZKOLENIE: „Rozliczenia NRS z ZUS”

MIEJSCE: Nowy Targ Urząd Miasta – sala obrad
DZIEŃ: 23.05.2018r w godz. 9:30 -14:00

W programie:

 1. E – ZLA
 2. Płatnik
 3. Zasady korygowania
 4. Bieżące wyjaśnienia

Wykładowca: Piotr Kosecki
Koszt szkolenia – 290.00 zł z materiałami, posiłkiem, serwisem kawowym

Kontakt: 18 2648780 lub 530682665

ZAPRASZAMY

Prawidłowa polityka rachunkowości w świetle JPK

SZKOLENIE: „Prawidłowa polityka rachunkowości w świetle JPK”

MIEJSCE: Nowy Targ Rynek 5 /siedziba SKWP II piętro

DZIEŃ: 29.05.2018r w godz. 9:30 – 14:30

Wykładowca: Pani Ilona Bienias – biegły rewident, specjalista z zakresu rachunkowości

Koszt szkolenia: 300,00 zł z materiałami, posiłkiem i serwisem kawowym

Kontakt 18/2648780 , 530682665

ZAPRASZAMY

Ochrona danych osobowych – zmiany od 25 maja 2018r

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych – zmiany od 25 maja 2018r

MIEJSCE: Nowy Targ – Urząd Miasta – sala obrad

DATA: 06.06.2018r w godz. 9:30 – 15:00

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia
  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku przetwarzania danych osobowych.
 2. Jak czytać i analizować dokument, zawierający prawie 100 stron treści
  normatywnej.
 3. Odpowiedzialność prawna i sankcje
 4. Podstawowe informacje o danych osobowych.
 5. Podstawowe pojęcia ,czym i w jakim zakresie różni się zakres
  regulacji pomiędzy dwoma aktami prawnymi
 6. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych
 7. Legalność przetwarzania danych osobowych
 8. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 9. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych
 10. Przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji
 11. Obowiązki administratorów danych
 12. Prawa osób, których dane dotyczą
 13. Poprawianie i usuwanie danych
 14. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych
 15. Przekazywanie danych państw trzecich
 16. Inne istotne zagadnienia
 17. Pytania i dyskusja

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”

Koszt szkolenia: 320,00 zł z materiałami, posiłkiem i serwisem kawowym

Rezygnacja z zajęć może nastąpić dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia
nieobecność bez uprzedniego zgłoszenia, nie zwalnia z płatności.
Kontakt 18/2648780 lub 530 682 665 oraz
skwp@skawp.nowytarg.org