Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

SZKOLENIE: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

MIEJSCE: Nowy Targ – Urząd Miasta – sala 20 /parter

DATA: 16 lipiec 2018r w godz. 9:30 – 14:30

Program szkolenia:

 1. Zmiany przepisach na 2018r
  • opłata recyklingowa (przychody i koszty)
  • wzór oświadczenia o wyborze oraz rezygnacji opodatkowania działalności gospodarczej w/g podatku liniowego 19%
  • podwyższenie limitu wartości środków trwałych
  • Doprecyzowanie przepisów umożliwiających zaliczenie do kosztów
  • Odpisy amortyzacyjne /uregulowanie zaliczeń/
  • likwidacja obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • kwota wolna od podatku
  • podatek dochodowy od przychodów z tyt. własności niektórych nieruchomości
  • brak obowiązku wpłacania zaliczki ,jeżeli podatek należny nie przekracza 1000,00 zł
  • zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym
 2. Najnowsze interpretacje MF i orzecznictwo SA
  • przychody z działalności gospodarczej
  • zwolnienia przedmiotowe
  • koszty uzyskania przychodu
  • amortyzacja podatkowa

Wykładowca: P. Lucyna Tarnowska – specjalista z zakresu podatku dochodowego, długoletni wykładowca w SKwP

Koszt szkolenia z materiałami 290,00 zł

Zapraszamy !!!
kontakt: 18 / 2648780 lub 530 682 665

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujący od 2018r

SZKOLENIE: „Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujący od 2018r”

MIEJSCE: Nowy Targ – Urząd Miasta – sala 20 / parter

DATA: 11 lipiec 2018r w godz. 9:30 – 14:30

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady opodatkowania osób, którym ustał stosunek pracy na rzecz zawartych kontraktów menadżerskich, lub umów o zarządzanie
  1. Odliczanie kosztów uzyskania 50% należnych z praw autorskich
 2. Zmiany wprowadzone w zwolnieniach przedmiotowych o których mowa w art.21 ustawy podatkowej
 3. Opodatkowanie świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – duże zmiany
 4. Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników i innych osób w ramach BHP
 5. Opodatkowanie programów motywacyjnych
 6. Używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych i samochodów prywatnych dla celów służbowych
 7. Opodatkowanie nierezydentów
 8. Opodatkowanie umów zlecenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
 9. Deklaracje i informacje podatkowe na rok 2018 – zmiany
 10. Najnowsze interpretacje

Wykładowca P. Elżbieta Kulinowska – specjalista z zakresu podatku dochodowego, długoletni wykładowca w SKwP
Koszy szkolenia z materiałami 290,oo zł

Kontakt 18/2648780 lub 530 682 665 ZAPRASZAMY