„ŚWIADCZENIA ZUS”

SZKOLENIE: „ŚWIADCZENIA ZUS”

MIEJSCE: Nowy Targ ul. Krzywa 1 – U.M. sala 20 /parter

DATA: 13.03.2018r. w godz. 9:30 – 14:00

Program szkolenia:

 1. Zasiłek chorobowy
  • podstawa wymiaru zasiłku dla osób będących pracownikami
  • rodzaje zwolnień elektronicznych, oraz dokumentowanie
   prawa do zasiłku na podstawie e-zwolnienia
  • rozporządzenie MPiPS w sprawie trybu i sposobu orzekania
   o czasowej niezdolności do pracy
  • zasady obowiązujące przy wypłacie wynagrodzenia, art.92 kp
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków od 01.01.2016r
 2. Zasiłek opiekuńczy
  • świadczenia z tyt. choroby i macierzyństwa
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki
   nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  • katalog osób będących członkami rodziny nad którymi przysługuje
   opieka w razie choroby
 3. Zasiłek macierzyński
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ojca w przypadku
   niepełnosprawności matki
  • rozdzielenie uprawnień z tytułu macierzyństwa
  • nowy wymiar zasiłku macierzyńskiego
  • terminy składania wniosku o urlop rodzicielski i zasady
   jego udzielania
  • urlop ojcowski – zmiana zasad udzielania
  • zasady obowiązujące w okresie przejściowym
 4. Świadczenia rodzicielskie
  • prawo do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
  • sposób ustalania kwoty podwyższonego zasiłku
 5. Świadczenia rehabilitacyjne
  • niezbędne dokumenty i termin ich złożenia
  • waloryzacja podstawy wymiaru

Wykładowca: Pani Maria Węglarz-Piwowar – specjalista z zakresu świadczeń ZUS krótkoterminowych

Koszt szkolenia: 290,00 zł z materiałami

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel: 18/2648780 lub 530682665

ZAPRASZAMY