Podatek VAT 2018 w Obrocie zagranicznym

SZKOLENIE: „Podatek VAT 2018 w Obrocie zagranicznym”

MIEJSCE SZKOLENIA Nowy Targ ul.Sobieskiego 2 /Euroregion

DATA: 29 październik 2018 w godz: 9:30 – 1500

PROGRAM:

Zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach zagranicznych

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • import usług
 • świadczenie usług dla kontrahentów zagranicznych
 • eksport towarów
 • dostawa towarów na terenie Polski, dla której podatnikiem jest nabywca
 • moment wykazywania obrotu
 • różne traktowanie zaliczek
 • zasady stosowania stawki 0%
 • termin wystawiania faktur dla w/w transakcji
 • ustalanie właściwych kursów walut obcych
 • konieczność posiadania faktury w celu ujęcia podatku VAT do odliczenia w operacjach zagranicznych nabyć
 • zagadnienia problematyczne, przypadki trudne

Celem kursu-szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematem szkolenia.
Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności na doskonaleniu posiadanej już wiedzy
Czas trwania kursu-szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Wykładowca Pani Renata Marek – specjalista z zakresu podatku VAT

Koszt szkolenia : 325,00 zł z materiałami

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić Kartę zgłoszenia
i przesłać do Oddziału w Nowym Targu
Rezygnacja z zajęć może nastąpić nie później, jak dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia – nie obecność bez zgłoszenia nie zwalnia
z wystawienia faktury
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel:
(18) 2648780 lub 530 682 665

Podatek dochodowy od osób fizycznych

SZKOLENIE: „Podatek dochodowy od osób fizycznych” /akcja wymiarowa 2018/

MIEJSCE SZKOLENIA: Nowy Targ ul. Krzywa 1 / Urz. Miasta – sala obrad

DZIEŃ: 9 listopada 2018r. w godz. 9:30 – 15:00

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady opodatkowania
 2. Stanowisko organów podatkowych w sprawie odliczania kosztów uzyskania 50%
 3. Zmiany wprowadzone w zwolnieniach przedmiotowych
 4. Opodatkowanie świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń
 5. Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników
 6. Opodatkowanie programów motywacyjnych
 7. Opodatkowanie umów zleceń
 8. Proponowane zmiany w ustawie o PDOF, które mają obowiązywać od dochodów osiągniętych w 2018r
 9. Informacje podatkowe np Pit 11, 12, 4R, 8AR,8C,IFTI/R

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematem szkolenia.
Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności w doskonaleniu posiadanej już wiedzy
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch.

Rezygnacje z zajęć można zgłosić nie później jak dwa dni przed szkoleniem, nieobecność nie zgłoszona w terminie nie zwalnia z płatności.

Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do Oddziału w Nowym Targu

Wykładowca: P. Elżbieta Kulinowska – specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszt szkolenia 330,00 zł z materiałami

Kontakt tel. 18/2648780 lub 530 682 665

skwp@skwp.nowytarg.org

PRAWO PRACY w 2019r. i aktualności na jesień 2018

SZKOLENIE: PRAWO PRACY w 2019r i aktualności na jesień 2018

MIEJSCE:Nowy Targ, ul. Krzywa 1 /Urząd Miasta Sala Obrad

DATA: 12.10.2018r w godz. 9:30 – 14:30

Program szkolenia:

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO
 3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożonej kontroli PIP po 30 września
 4. Czas określony i zasada 3/33
 5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września z zakresie zatrudnienia młodocianych
 6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczenia czasu pracy
 7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów orzecznictwa SN i TSUE

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.
Rezygnacja z zajęć może nastąpić nie później jak dwa dni przed szkoleniem,nieobecność nie zgłoszona nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury.

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch

Wykładowca: P. Maja Chodacka – specjalista z zakresu Prawa Pracy

Koszt szkolenia od osoby wynosi 320,00 zł

Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie Karty zgłoszenia

Kontakt : tel. (18) 2648780 lub 530682665
skwp@skwp.nowytarg.org
ZAPRASZAMY