100 lecie Niepodległości

100 lecie Niepodległości

11 listopada w całym kraju uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Nowym Targu uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk Stanisław Gulak, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po mszy świętej pochód mieszkańców z biało-czerwonymi flagami, prowadzony przez górali na koniach i dorożkę, w której jechał „Józef Piłsudski” przeszedł na nowotarski Rynek. Wszyscy dotarli na rynek w południe gdzie na wstępie wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy, wszystkie cztery zwrotki.

Po krótkiej inscenizacji przemówienia „Józefa Piłsudskiego” do nowotarżan oraz przemówieniach okolicznościowych Burmistrza i przybyłych gości, nastąpiło składanie kwiatów i wieńcy pod tablicą pamiątkową na ścianie Ratusza. Wśród licznych delegacji m.in. władz miasta i powiatu, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Światowego Związku Żołnierzy AK, Nowotarskiej Izby Gospodarczej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rycerzy Kolumba, NSZZ Solidarność, ZG Związku Podhalan, nie zabrakło naszych przedstawicieli w osobach członków Zarządu Oddziału SKwP w Nowym Targu.

Na zakończenie zagrała Miejska Orkiestra Dęta, a przy jej akompaniamencie i wsparciu chórów Gorce, Echo Gorczańskie i UTW wspólnie śpiewano pieśni wojskowe i patriotyczne.

Foto Szymon Pyzowski

Tekst Marek Gruca

Nasz „Diamentowy Księgowy”

Nasz „Diamentowy Księgowy”

W dniu 22 czerwca 2017 roku w domu Pana Józefa Szopińskiego miała miejsce doniosła, choć jednocześnie bardzo skromna uroczystość, wręczenia mu najwyższego odznaczenia naszego Stowarzyszenia – „Złotej Odznaki z Diamentem Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Aktu wręczenia odznaczenia dokonali członkowie Zarządu Okręgowego SKwP w Krakowie: Józef Ścisłowicz – Prezes Oddziału Terenowego SKwP w Nowym Targu oraz Marek Gruca – Sekretarz Oddziału Terenowego SKwP w Nowym Targu.

O uhonorowanie Pana Józefa Szopińskiego tym zaszczytnym odznaczeniem wystąpił Zarząd Oddziału Terenowego SKwP w Nowym Targu, w uznaniu zasług, jakie ma dla środowiska podhalańskich księgowych Pan Józef. Członek Stowarzyszenie od roku 1956. Całe swoje życie zawodowe poświęcił księgowości. W 1966 r. uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, a od 1992 r. tytuł biegłego rewidenta. Był pionierem działalności SKwP na Podhalu, kiedy to w 1970 roku zorganizował Koła Terenowe SKwP w Nowym Targu. Na bazie Kół Terenowych został powołany z dniem 22.06.1976 roku Oddział Terenowy w Nowym Targu. Józef Szopiński był jego pierwszym prezesem i kierował nim do 1986 roku.

Odznaczony złotą odznaką zasłużonego w rozwoju SKwP.

16.10.2014 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Człowiek sumienny i uczciwy, zawsze służył i pomagał wszystkim księgowym, którzy się do niego zwracali. Aktywny członek Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego, w miarę jak mu pozwala wiek (89 lat) i zdrowie, chociaż na emeryturze jest już od 1995 r.

Panie Józefie – życzymy Panu wiele zdrowia i radości z życia.

Opracowanie Marek Gruca

Zdjęcia Józef Ścisłowicz