O NAS

100 lecie Niepodległości

11 listopada w całym kraju uroczyście obchodzono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Nowym Targu uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk Stanisław Gulak, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po mszy świętej pochód mieszkańców z biało-czerwonymi flagami, prowadzony przez górali na koniach i dorożkę, w której jechał „Józef Piłsudski” przeszedł na nowotarski Rynek. Wszyscy dotarli na rynek w południe gdzie na wstępie wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy, wszystkie cztery zwrotki.

Po krótkiej inscenizacji przemówienia „Józefa Piłsudskiego” do nowotarżan oraz przemówieniach okolicznościowych Burmistrza i przybyłych gości, nastąpiło składanie kwiatów i wieńcy pod tablicą pamiątkową na ścianie Ratusza. Wśród licznych delegacji m.in. władz miasta i powiatu, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Światowego Związku Żołnierzy AK, Nowotarskiej Izby Gospodarczej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rycerzy Kolumba, NSZZ Solidarność, ZG Związku Podhalan, nie zabrakło naszych przedstawicieli w osobach członków Zarządu Oddziału SKwP w Nowym Targu.

Na zakończenie zagrała Miejska Orkiestra Dęta, a przy jej akompaniamencie i wsparciu chórów Gorce, Echo Gorczańskie i UTW wspólnie śpiewano pieśni wojskowe i patriotyczne.

Foto Szymon Pyzowski

Tekst Marek Gruca


Celem Stowarzyszenia jest:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
  • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Formularz zgłoszeniowy

Obowiązek informacyjny RODO