O NAS

Nasz „Diamentowy Księgowy”

W dniu 22 czerwca 2017 roku w domu Pana Józefa Szopińskiego miała miejsce doniosła, choć jednocześnie bardzo skromna uroczystość, wręczenia mu najwyższego odznaczenia naszego Stowarzyszenia – „Złotej Odznaki z Diamentem Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Aktu wręczenia odznaczenia dokonali członkowie Zarządu Okręgowego SKwP w Krakowie: Józef Ścisłowicz – Prezes Oddziału Terenowego SKwP w Nowym Targu oraz Marek Gruca – Sekretarz Oddziału Terenowego SKwP w Nowym Targu.

O uhonorowanie Pana Józefa Szopińskiego tym zaszczytnym odznaczeniem wystąpił Zarząd Oddziału Terenowego SKwP w Nowym Targu, w uznaniu zasług, jakie ma dla środowiska podhalańskich księgowych Pan Józef. Członek Stowarzyszenie od roku 1956. Całe swoje życie zawodowe poświęcił księgowości. W 1966 r. uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, a od 1992 r. tytuł biegłego rewidenta. Był pionierem działalności SKwP na Podhalu, kiedy to w 1970 roku zorganizował Koła Terenowe SKwP w Nowym Targu. Na bazie Kół Terenowych został powołany z dniem 22.06.1976 roku Oddział Terenowy w Nowym Targu. Józef Szopiński był jego pierwszym prezesem i kierował nim do 1986 roku.

Odznaczony złotą odznaką zasłużonego w rozwoju SKwP.

16.10.2014 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Człowiek sumienny i uczciwy, zawsze służył i pomagał wszystkim księgowym, którzy się do niego zwracali. Aktywny członek Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego, w miarę jak mu pozwala wiek (89 lat) i zdrowie, chociaż na emeryturze jest już od 1995 r.

Panie Józefie – życzymy Panu wiele zdrowia i radości z życia.

Opracowanie Marek Gruca

Zdjęcia Józef Ścisłowicz


Celem Stowarzyszenia jest:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
  • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Deklaracja członkowska